Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo

 AKTUALNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
2021-02-09

Deklaracja dostępności

Więcej informacji...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI ASYSTENCKIE
2017-08-14

Ogłoszenie o naborze wykonawców na przeprowadzenie usługi asystenckiej dla uczestników projektu „W drodze do samodzielności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RMPA.09.02.01-14-5186/16-00.

Więcej informacji...


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2017-07-07

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną dot. przeprowadzenia treningów z zakresu terapii dla uczestników projektu „W drodze do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszonego na stronie internetowej www.wzajemnapomoc.jimdo.com/

Więcej informacji...


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU TRENINGÓW Z ZAKRESU TERAPII DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
2017-06-07

Przedmiotem zamówienia jest wybór 6 Wykonawców na stanowisko terapeuty prowadzącego treningi z zakresu terapii dla uczestników projektu „W drodze do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji...Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Serce Mazowsza.

Logo WZAJEMNA POMOC.